Αρχές των Κέντρων Προσχολικής Εκπαίδευσης

 

 


Οι κύριες αρχές πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν αυτά τα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης είναι οι εξής:

 

- Θα λειτουργήσουν σαν νηπιαγωγεία για τα παιδιά Ρομά προσχολικής ηλικίας.

 

- Οι δραστηριότητες αυτών των κέντρων θα οργανωθούν και θα εποπτευθούν από δύο δασκάλους- διαπολιτισμικούς μεσολαβητές (έναν Ρομά και έναν μη Ρομά)

 

- Επίκεντρο των δραστηριοτήτων: Προετοιμασία για το σχολείο

 

- Εγκατάσταση κοντά σε οικισμούς Ρομά

 

- Παροχή πρωινού στα παιδιά

 

- Οι δραστηριότητες θα βασιστούν σε μια σειρά καλών πρακτικών που έχουν ήδη αναπτυχθεί.