Πιλοτική Εφαρμογή

 

 

Τα προσχολικά κέντρα στην πράξη


Πιλοτική Εφαρμογή στην Ελλάδα


Η δασκάλα κυρία Αντιγόνη Ζάχου έπαιξε ένα πολύ ενεργό ρόλο στην τάξη. Ο υποστηρικτικός και ηγετικός της ρόλος ήταν έντονος. Οι διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές (Νεκτάριος και Βαγγέλης) είχαν επίσης σημαντική συμμετοχή κατά την διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής. Διασφάλιζαν όχι μόνο ότι τα παιδιά παρακολουθούσαν το μάθημα (φέρνοντας τους στο προσχολικό κέντρο), αλλά επίσης βοηθούσαν την δασκάλα στην τάξη.


Η δασκάλα σε καθημερινό ημερολόγιο (διαθέσιμο στην πλατφόρμα E-Learning) παρουσιάζει τα θέματα και τις καθημερινές δραστηριότητες στην τάξη καθώς επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις μεθόδους που υιοθέτησε για να τις υπερκεράσει. Τα ημερολόγια περιέχουν φωτογραφίες και άλλα αποδεικτικά.


Επιπροσθέτως, πριν ξεκινήσει την κάθε θεματική ενότητα, η δασκάλα μας παρείχε ένα διδακτικό(παιδαγωγικό) πλάνο, συνοδευόμενο με μια παιδαγωγική αναφορά για το κάθε θέμα που ολοκληρωνόταν η διδασκαλία του. Οι παιδαγωγικές αναφορές περιγράφουν λεπτομερώς:


-    Τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν
-    Οι μαθησιακοί στόχοι σε κάθε θέμα
-    Εάν αυτοί οι στόχοι επετεύχθησαν
-    Οι δυσκολίες που συναντήθηκαν και πως η δασκάλα τις ξεπέρασε
-    Οι αντιδράσεις των παιδιών
-    Τα παιδαγωγικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν


Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα σε αυτή τη φάση.


-    Για κάθε θεματική ενότητα έχουμε δημιουργήσει ένα βίντεο. Τα βίντεο αυτά αντανακλούν τις δραστηριότητες κάθε θεματικής ενότητας καθώς και τα αποτελέσματα τους στα παιδιά

 

 

Πιλοτική Εφαρμογή στην Ουγγαρία

 

Υλοποίηση του προβλήματος

 

-    Σύμφωνα με την νομοθεσία στην Ουγγαρία, κάθε παιδί πρέπει να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση μετά τα πέντε του χρόνια, τουλάχιστον για ένα χρόνο πριν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτήν προετοιμάζεται για την σχολική ζωή του.
-    Είναι σύνηθες πρόβλημα για τις οικογένειες Ρομά να μην θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς.
-    Έρευνες έχουν δείξει  ότι ένας σημαντικός παράγοντας για την κακή εκπαιδευτική απόδοση μπορεί να είναι έλλειψη προσχολικής εκπαίδευσης.


Λύση


-    Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα δημιουργήθηκε μια συνεργασία σε τοπικό επίπεδο
-    Μια ‘προσχολική ομάδα’’ δημιουργήθηκε από δασκάλους παιδικών σταθμών και δημοτικού σχολείου, Ρομά διαμεσολαβητές, και το προσωπικό του FSFCA. Επικοινωνήσαμε επίσης με κοινωνικούς λειτουργούς και το δίκτυο ιατρικής βοήθειας.
-    Το κύριο πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεραστεί, ήταν ότι αρχικά έπρεπε οι οικογένειες να πειστούν ότι είναι σημαντικό τα παιδιά τους να λάβουν την απαραίτητη προσχολική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο ή στο προσχολικό κέντρο


Η οργάνωση του προσχολικού κέντρου


-Το πρόγραμμα Roma Teaching & Training μας έδωσε την τέλεια ευκαιρία για να συμπεριλάβουμε τα παιδιά που δεν συμμετείχαν προηγουμένως στην προσχολική εκπαίδευση.
- Επικοινωνήσαμε με τις οικογένειες με τις οποίες υπήρχε πρόβλημα προηγουμένως και τις καλέσαμε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα στους γονείς (φυλλάδια, αφίσες, συναντήσεις με γονείς)

 


Πιλοτική εφαρμογή στην Ιταλία


Το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εμφανίστηκε ως κάτι κοινό για όλους τους συμμετέχοντες, παιδιά, και γονείς και μια ομάδα παιδιών Ρομά ξεκίνησαν να παρακολουθούν τακτικά. Και στο τέλος αρχίσαμε να βλέπουμε αυτό για το οποίο δουλέψαμε σκληρά τους προηγούμενους μήνες. Η Kosmocasa λειτούργησε σαν ένα είδος ‘’προσομοιωτή’’ δημόσιας εκπαίδευσης. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τα παιδιά Ρομά, αλλά και τις μητέρες τους, τις οικογένειες τους, όπως και αλλοδαπά παιδιά , μερικά από τα οποία είχαν μόλις φτάσει στην περιοχή, σε ένα διαπολιτισμικό μάθημα με βάση την Ιταλική γλώσσα. Κάτι τελείως διαφορετικό από την θεσμική εμπειρία των χωρών τους. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία μάθησης με μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα σε ένα σχολείο ‘’διαφορετικότητας’ .


Παιδαγωγική αναφορά :


Τους προηγούμενους μήνες χωρίσαμε τους μαθητές σε 2 ομάδες και κάναμε μάθημα για 4 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή . Αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν προσαρμοζόμενη στην βελτίωση των δεξιοτήτων του ατόμου και της ομάδας. Οι δραστηριότητες επαναλαμβανόντουσαν με την ίδια χρονική σειρά και το ίδιο αφηγηματικό ύφος που στην συνέχεια διαφοροποιούνταν ανάλογα με την πρόοδο, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι.

 

 

Πιλοτική Εφαρμογή στην Ισπανία


Οργάνωση:


Οι οργανώσεις που συμμετείχαν είναι: το δημοτικό συμβούλιο του Burjassot, η Oasis de Luz, οι Διαπολιτισμικοί Διαμεσολαβητές για την αποφυγή εγκατάλειψης του σχολείου ,το σχολείο Fernando de los Rios, η οργάνωση της γειτονιάς Acceso Ademuz- Rajolar και η Federacion Maranatha.
Το δημοτικό συμβούλιο του Burjassot μαζι με την Acceso Ademuz – Rajolar παρείχαν τις εγκαταστάσεις τους για τν υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής.
Στην Oasis de luz είχε ανατεθεί η επαφή με την κοινότητα των Ρομά στον δήμο. Οι διαμεσολαβητές έκαναν τις συνεντεύξεις με τους γονείς και τα παιδιά και συμμετείχαν στην καθημερινή υλοποίηση του.
Το σχολείο του Fernando de los Rios, παρείχε τα έπιπλα.
Η Federacion Maranatha συντόνισε την εφαρμογή και παρείχε ανθρώπινους πόρους, φαγητό, το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και εξοπλισμό (προτζέκτορα, κομπιούτερς κλπ).  


 Δυσκολίες


Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να βρούμε το κατάλληλο μέρος για την πιλοτική εφαρμογή, αφού δεν ήταν δυνατόν να το υλοποιήσουμε σε κάποια από τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Το εμπόδιο υπερκεράστηκε χάρη στην οργάνωση Acceso Ademuz – Rajolar που μας παραχώρησε ευγενικά τις εγκαταστάσεις του για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Μια άλλη δυσκολία ήταν να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των γονέων για να μπορέσουμε να τραβήξουμε φωτογραφίες και βίντεο κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων. Οι διαμεσολαβητές έκαναν καλή δουλειά και μας βοήθησαν να προσπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Έπεισαν τους γονείς, επιτρέποντας τους να παρακολουθούν τα μαθήματα κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους και δίνοντας τους την άδεια.