Ξεκινώντας το Πρόγραμμα Teaching & Training

 

 

Κύριος στόχος του προγράμματος


Στόχος: Ανάπτυξη και έλεγχος ενός μοντέλου για την οργάνωση προσχολικών κέντρων εκπαίδευσης ειδικά σχεδιασμένων για τα παιδιά Ρομά που θα τους προετοιμάσουν καλύτερα για την ενσωμάτωση τους στο σχολικό περιβάλλον.


Εποπτεία του προγράμματος από δύο διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές : ο ένας Ρομά και ο άλλος μη Ρομά


Ομάδα- Στόχος


-    Παιδιά Ρομά προσχολικής ηλικίας
-    Κατά την διάρκεια του προγράμματος εμπλέκουμε 80 Ρομά παιδιά σε όλες τις χώρες των εταίρων


Φάσεις του προγράμματος


-    Ανάπτυξη του μοντέλου
-    Οργάνωση των προσχολικών κέντρων εκπαίδευσης
-    Εκπαίδευση
-    Πιλοτική εφαρμογή
-    Βιωσιμότητα


Διακρατικές Συναντήσεις


-    Αθήνα, Μπολόνια, Βαλένθια


1η Φάση: Ανάπτυξη του μοντέλου: Αρχές


-    Αυτά τα κέντρα θα λειτουργούν ως νηπιαγωγεία για παιδιά Ρομά προσχολικής ηλικίας
-    Θα λειτουργούν κατά την διάρκεια της ημέρας υπό την εποπτεία ενός δάσκαλου – διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή του οποίου ο ρόλος θα είναι να αναπτύξει μαζί με τα παιδιά δημιουργικές δραστηριότητες και να τους προετοιμάσει για την σχολική χρονιά της επόμενης περιόδου
-    Η προετοιμασία αυτή μπορεί να πάρει την μορφή δραστηριοτήτων (παιχνίδια, συζητήσεις, θεατρικά παιχνίδια κλπ) τα οποία θα διδάσκουν τα παιδιά: πώς να συμπεριφέρονται στο σχολείο, γιατί είναι καλό να πηγαίνουν στο σχολείο, τι θα είναι διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει, ποιους κανόνες θα πρέπει να υπακούνε, τι κέρδη θα έχουν κλπ

-    Αυτά τα προσχολικά κέντρα θα λειτουργούν κοντά στις γειτονιές στις οποίες μένουν Ρομά Κοινότητες (για να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά) και θα τους προσφέρεται επίσης πρωινό για να τους δίνει την απαραίτητη δύναμη για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κέντρου.


2η φάση: Οργάνωση των προσχολικών κέντρων


3η φάση: Εκπαίδευση


-    Προσδιορισμός του εκπαιδευτικού υλικού που έχει ήδη παραχθεί και είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της εκπαίδευσης (Σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά)
-    Προσαρμογή του υλικού σε μορφή e-learning
-    Επιλογή ενός εκπαιδευτή σε κάθε χώρα που θα εκπαιδεύσει τους δύο διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές ( Ένα Ρομά και έναν μη Ρομά)
-    Οι εκπαιδευτές που θα επιλεχθούν σε κάθε χώρα θα συμμετάσχουν σε ένα διακρατικό σεμινάριο που θα λάβει χώρα στην Μπολόνια στα πλαίσια της δεύτερης συνάντησης του προγράμματος
-    Σε αυτό το σεμινάριο, οι εκπαιδευτές από τις διάφορες χώρες των εταίρων θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρία και ως εκ τούτου θα ενισχύσουν την γνώση τους και τις ιδέες τους από την εμπειρία των άλλων εταίρων.
-    Οργάνωση σεμιναρίων ( που θα συμπληρώνεται με μαθήματα e-learning) για την εκπαίδευση των δύο διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών (από τους εκπαιδευτές)


4η φάση: Πιλοτική εφαρμογή


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

-    Με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια: ο αριθμός των παιδιών που ακολουθούν, ο αριθμός των παιδιών που συνεχίζουν να παρακολουθούν μέχρι το τέλος της πιλοτικής εφαρμογής, η ικανοποίηση των παιδιών, η γνώμη των διαμεσολαβητών
-    Κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα, οι διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τους εταίρους.
-    Αξιολόγηση πραγμάτων που λειτούργησαν και πραγμάτων που δεν λειτούργησαν στην πράξη.


5η φάση: Βιωσιμότητα


-    Προώθηση του μοντέλου σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς και χώρες σε όλο τον κόσμο.