Pilot program négy országban

 

 

Az iskola-előkészítők működése


Pilot program Görögországban


Antigoni Zachou, a pedagógus aktív szerepet játszott a csoportban. Támogató és vezető szerepe hangsúlyos volt. Az interkulturális mediátorok (Vagelis és Nektarios) szintén fontos szerepet töltöttek be a pilot program idején. Nem csupán arról gondoskodtak, hogy a gyermekek részt vegyenek a foglalkozásokon (ők hozták a gyermekeket az iskola-előkészítőbe), hanem a pedagógusnak is segítettek a foglalkozásokon.


A pedagógus naponta naplót vezetett, amelyben nem csupán a csoportban megvalósult tanulási témákat és mindennapos tevékenységeket írta le, hanem bemutatta a fölmerült nehézségeket és azokat a módszereket, amelyeket azok kiküszöbölésére alkalmazott. A naplók bizonyítékokat, pl. fényképeket is tartalmaztak.


Emellett egy új téma megkezdése előtt a pedagógus óratervet (pedagógiai tervet) készített, majd pedagógiai beszámolót a csoportban érintett témák mindegyikéről. A pedagógiai beszámolók a következőket írták le részletesen:


-    az alkalmazott pedagógiai módszereket,


-    az egyes témák tanulási céljait,


-    vajon ezek a célok megvalósultak-e,


-    a fölmerült nehézségeket és azt, hogyan sikerült a pedagógusnak leküzdeni azokat,


-    a gyermekek reakcióit/válaszait,


-    a felhasznált pedagógiai anyagokat/forrásokat stb.


Nagy hangsúlyt fordítottunk a jelen szakaszban megvalósult különböző tanulási tevékenységek bizonyítására.


-    Az egyes tanítási témák utolsó óráján videófelvétel készült. A felvételek bemutatják az érintett témákhoz kapcsolódó tanulási tevékenységeket, valamint a gyermekek által elsajátított ismereteket.


-    A naplókat fényképek kísérik (rajzok, kézműves foglalkozások, csoporttevékenységek).

 

 

Pilot program Magyarországon

 

A probléma felismerése


-    A magyarországi jogszabályok értelmében  minden ötödik életévét betöltött gyermek köteles iskola-előkészítő oktatásban részt venni legalább egy éven keresztül, mielőtt megkezdik általános iskolai tanulmányaikat. Itt felkészítik őket az iskolai életre.


-    A roma családokban általános probléma, hogy gyermekeiket nem akarják óvodába járatni.


-    A kutatások rámutattak arra, hogy az alacsony iskolai teljesítmény egyik fő oka az iskola-előkészítő oktatás hiánya lehet.

Megoldás


-    A probléma megoldása érdekében helyi szintű összefogás formálódott.


-    Az óvoda ás az általános iskola pedagógusai, roma segítők és a VAGOE munkatársai „iskola-előkészítő csapatot” hoztak létre. Kapcsolatba léptünk a családtámogató szolgálatokkal és a védőnői hálózattal is.


-    A legfőbb leküzdendő akadály az volt, hogy először meg kellett győzniük a családokat arról, mennyire fontos a gyermekeiknek a szükséges iskola-előkészítő oktatásban való részvétel az óvodában vagy az iskola-előkészítő központban.

 

Az iskola-előkészítő megszervezése


-    A Roma Tanítás és Képzés projekt tökéletes lehetőséget nyújtott számunkra azoknak a gyermekeknek a bevonásához is, akik korábban nem vettek részt iskola-előkészítő oktatásban.


-    Kapcsolatba léptünk azokkal a családokkal, ahol korábban problémák merültek föl, és megkértük őket, hogy vegyenek részt a projektben. Bemutattuk a projektet a szülőknek. (szórólapok, poszterek, találkozás a szülőkkel)

 

Pilot program négy országban

 

Pilot program Olaszországban

 

Az interkulturális oktatási modell úgy jelent meg, mint valami közös valamennyi résztvevő, gyermek és szülő körében, valamint egy roma gyermekcsoport rendszeresen kezdett részt venni. Így végül már látni kezdtük, hogy miért is dolgoztunk olyan keményen a megelőző hónapokban. Kosmocasa egyfajta közoktatási „szimulátorként” működött. Igyekeztünk nem csupán roma gyermekeknek segíteni, hanem a szüleiknek, tágabb családjuknak is, valamint minden külföldi gyermeknek, akik közül sokan éppen akkoriban érkeztek a városba. A multikulturális osztályban az olasz nyelvet használjuk.


Mindez valami egészen más, mint amit az intézményekben a hazájukban meg lehet tapasztalni. Megkezdhettünk egy önálló tanulási munkát különböző nyelveken, a „sokszínűség” iskolájában.


Pedagógiai beszámoló


Az elmúlt néhány hónapban egy olyan ütemtervvel folytattuk munkánkat, amely tíz darab négyórás tanórát határoz meg. Ezek kétszer öt órás egységekre oszlanak, és megtartásukra hétfőtől péntekig kerül sor (majd ezután végig ez ismétlődik a tanulás változatos oktatási szintjeinek kidolgozásával az egyén és a csoport készségeinek fejlettsége alapján ). A tervek szerint a tevékenységek időrendi sorrendje és narratív stílusa ugyanaz, amelyet egy kreatív tevékenység követ az oktatási célok eléréséhez szükséges készségek fejlesztése céljával.  Ez az ismétlés szükséges az oktatás folyamatosságának és rituáléinak biztosításához, hogy több célt is elérhessünk egyidejűleg.


Pilot program Spanyolországban


Szervezet:


A részt vevő szervezetek: Burjassot Városi Tanács, „Oasis de Luz” Szövetség, az önkormányzatban az iskolakerülésért felelős interkulturális mediátorok, a Fernando de los Rios iskola, az „Acceso Ademuz - Rajolar” szomszéd szövetség és a Maranatha Egyesület.


Burjassot Városi Tanács az „Acceso Ademuz – Rajolar” szomszéd szövetséggel együttműködve biztosította létesítményeit a pilot program kidolgozásához.


Az „Oasis de Luz” Szövetség megbízást kapott arra, hogy lépjen kapcsolatba az önkormányzat roma közösségével. Az interkulturális mediátorok interjút készítettek a szülőkkel és gyermekekkel, valamint észt vettek a pilot programban.


A Fernando de los Rios Oktatási Központ bocsátotta rendelkezésre a bútort.


A Maranatha Egyesület koordinálta a pilot programot, továbbá rendelkezésre bocsátott emberi erőforrást, élelmiszert, oktatási anyagokat és felszerelést a pilot program kidolgozásához (projektor, számítógépek stb.).


Nehézségek:


A legnagyobb nehézséget a pilot programhoz megfelelő helyszín megtalálása jelentette, mivel nem használhattuk erre a célra az önkormányzat semmilyen oktatási létesítményét. Ezt az akadályt Manolo Monje szociális szolgáltatások koodinátor küzdötte le, aki felvette a kapcsolatot az „Acceso Ademuz – Rajolar” szomszéd szövetséggel, aki készségesen átadta saját létesítményeit a pilot program megvalósításához.

 

Egy másik nehézséget a szülők bizalmának megnyerése jelentette a gyermekekkel folytatott tevékenységek fényképezéséhez és videózásához. A mediátorok nagyszerű munkát végeztek ennek megoldása érdekében. Sikerült meggyőzniük a szülőket azáltal, hogy a szülők is részt vehettek a foglalkozásokon, és így engedélyüket adták.