Μεθοδολογία

 

 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 


Στα πλαίσια της διεπιστημονικής (διαθεματικής) διδακτέας ύλης για τα προσχολικά κέντρα εκπαίδευσης:


α) Οι διδακτικές μέθοδοι και δραστηριότητες είναι τέτοιες που να επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύσσουν της προσωπικότητα τους, την κοινωνικότητα τους και να συνειδητοποιήσουν το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον.


β) Η Επικοινωνία – Διαδραστικότητα και παρουσίαση των δεδομένων με διαφορετικά μέσα (χειροτεχνία, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, επιτραπέζια, διαγράμματα) και η Τεχνολογία ( ηχογράφηση, κάμερα, κομπιούτερ, κλπ) ενισχύουν την μαθησιακή διαδικασία με έναν τρόπο διαδραστικό και αισθητηριακό. Η γλώσσα έχει εξ ορισμού διεπιστημονικά (διαθεματικά) χαρακτηριστικά, αφού η προφορική επικοινωνία, το διάβασμα και το γράψιμο σχετίζονται με όλα τα παραπάνω ζητήματα προσέγγισης


γ) Η διδακτέα ύλη εστιάζει στην διαδικασία χωρίς να παραμελεί την σημασία της γνώσης που απαιτείται και παράγεται από αυτές τις διαδικασίες


δ) Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι ενδεικτικές αφού αρκετές προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών

 

B. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 


Ο Δάσκαλος:


-    Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ένα ελκυστικό, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, για να διασφαλιστεί το βέλτιστο κίνητρο και οι μαθησιακές συνθήκες για όλα τα παιδιά.


-    Οργανώνει ενδιαφέρουσες μαθησιακές εμπειρίες που είναι ουσιώδεις και ενδιαφέρουσες για τα παιδιά.


-    Υποστηρίζει την μαθησιακή προσέγγιση μέσω του παιγνιδιού, της εξερεύνησης, της εκμετάλλευσης διαφόρων πηγών πληροφορίας, συζητήσεων, κλπ


-    Αποζητά την συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες και εκμεταλλεύεται την υπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες του. Ο ρόλος του δασκάλου είναι πολύ σημαντικός. Ο δάσκαλος διαμεσολαβεί και διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία.

 

Γ)ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΠΛΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


-    Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί γύρω από θέματα’’ ενδιαφέροντος και είναι ‘’κατάλληλα παιδαγωγικά’’ για τα παιδιά. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν είναι συλλογικές και ευνοούν την διάδραση, την επικοινωνία, την χρήση τεχνολογίας, την γραπτή και προφορική ομιλία
-    Θεμελιώδεις έννοιες:
Διάδραση (συνεργασία, εμπιστοσύνη, ενέργεια…)
Διάσταση (χώρος, χρόνος)
Επικοινωνία (κώδικας, επικοινωνία…)
Αλλαγή (Εξέλιξη…)
Ομοιότητα – Διαφορά ( Ισότητα – ανισότητα …)
Πολιτισμός (Παράδοση…)
Σύστημα (Ταξινόμηση…)
-    Τα πλάνα εργασία είναι ‘’ερευνητικά’’ θέματα επιλεγμένα από παιδιά. Οι στόχοι τους μπορεί να είναι ατομικοί ή συλλογικοί. Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται για να παρακινήσουν: την συμμετοχή, την πρωτοβουλία, την συνεργασία, την δημιουργικότητα και τον διάλογο. Δίνεται έμφαση επίσης στην εργασία σε μικρές ομάδες


Δ)     ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ


Ατομικά: Είτε σε γωνίες της αίθουσας είτε σε ανοιχτούς χώρους. Επιτρέπει στα παιδιά να αναπτυχθούν, να αναπτυχθούν, να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματιστούν, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να κοινωνικοποιηθούν.


 Ομαδικά: Οι οργανωμένες συναντήσεις με την συμμετοχή όλης της τάξης καλύπτει συνήθως κάποιον ορισμένο χρόνο από το καθημερινό πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου, τα παιδιά μπορούν να παίξουν ένα ομαδικό παιγνίδι, να τραγουδήσουν, να ακούσουν μια ιστορία ή δήλωση. Οι συζητήσεις σε διαφορετικά θέματα, το πλάνο εργασίας, η επεξεργασία δεδομένων και οι παρουσιάσεις είναι καλύτερο να γίνονται  σε μικρές ομάδες σε διαφορετικές ‘’γωνίες’’ της τάξης.