Τελικό συνέδριο στην Βαλένθια

 

 

Το πρόγραμμα Roma Teaching and Training οργάνωσε το τελικό συνέδριο στην Βαλένθια στις 21 Μαρτίου του 2013. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε όλες τις χώρες των εταίρων, αλλά επίσης έγιναν πολλές παρουσιάσεις από ενδιάμεσους φορείς σχετικές με τα ζητήματα της προσχολικής εκπαίδευσης των διάφορων μειονοτήτων, τις μεταρρυθμίσεις στο σχολικό σύστημα της Ισπανίας κλπ. Το συνέδριο ήταν παρών μέλη της Κοινότητας Ρομά, αρμόδιοι της εκπαίδευσης στην περιοχή της Βαλένθια και δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρθηκαν για τα αποτελέσματα του προγράμματος

 

 

Want to contact us?

icon Project Coordinator
Kostas Diamantis-Balaskas
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0030 210 6822606