Σύναντηση στην Μπολόνια

 

 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Roma Teaching and Training έλαβε χώρα στην Μπολόνια της Ιταλίας στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου του 2012. Αυτή η συνάντηση συνδυάστηκε με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές για την προετοιμασία των προσχολικών κέντρων εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται το πρόγραμμα συγκεντρώθηκαν σε αυτήν την συνάντηση και συζήτησαν για τις θεματικές ενότητες που θα οργανωθούν, τις παιδαγωγικές μεθόδους που θα εφαρμοστούν και τις δεξιότητες που τα παιδιά που θα πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά που θα ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα.  Η κύρια εκπαιδευτής ήταν η Μαρία Τζενάκη που ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του παιδαγωγικού πλάνου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών και την σχέση που θα πρέπει να τηρηθεί με τους γονείς των παιδιών.

 

 

Want to contact us?

icon Project Coordinator
Kostas Diamantis-Balaskas
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0030 210 6822606